הרשימה המוצגת הינה של סוגי ומיני הדגים אותם אנו מרבים בדרך קבע. לקבלת מלאי F1 עדכני, מחירים ומבצעים מיוחדים , אנא צור קשר.סוג מין שם מסחרי גודל תמונה רביית שבי F1 / טבע
אלטולמפרולוגוס קלבוס סומבו
(קלבוס שחור)
3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
אלטולמפרולוגוס קלבוס צ'אייטיקה
(קלבוס לבן)
3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
אלטולמפרולוגוס קלבוס קונגו
(קלבוס שחור)
3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
אלטולמפרולוגוס קומפרסיספס נאנגו
(קומפ. שחור)
3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
אלטולמפרולוגוס קומפרסיספס צ'איטיקה
(קומפ. אורנג')
3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
אלטולמפרולוגוס קומפרסיספס קסנגה
(קומפ. גולדהד)
3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
אלטולמפרולוגוס קומפרסיספס של סומבו
(קומפ. של)
3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
סיפוטלפיה גיברוסה בלו ביסמארק 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
סיפוטלפיה גיברוסה בלו קיפילי 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
סיפוטלפיה גיברוסה נאנגו ניאון 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
סיפוטלפיה גיברוסה מפימבווה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
סיפוטלפיה גיברוסה בולו פוינט 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
סיפוטלפיה גיברוסה קבוגו 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
סיפוטלפיה גיברוסה בלו זמביה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
סיפוטלפיה גיברוסה בלו זאיר מובה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
ציפריכרומיס לפטוזומה טנזניה
(ניאון/בלו טנזניה)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
ציפריכרומיס לפטוזומה מפולונגו
(בלו פלאש)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
ציפריכרומיס לפטוזומה קיטומבה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
ציפריכרומיס לפטוזומה קיפילי
(ילו הד)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
ציפריכרומיס לפטוזומה קרנגה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
ציפריכרומיס זונאטוס ציפריכרומיס זברה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
ציפריכרומיס קולוראטוס קבוגו 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
ציפריכרומיס מיקרולפידוטוס קרילני 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
פאראציפריכרומיס ברייני פרימרוז 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
פאראציפריכרומיס ניגריפיניס בלו ניאון 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
קאלוכרומיס מקרופס אנדולי רד 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
קאלוכרומיס איקולה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
אקטודוס דסקמפסי 5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
אננטיופוס מלנוגניס מאקולה 5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
אננטיופוס מלנוגניס נאמאנסי 5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
אננטיופוס מלנוגניס קרילני 5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
גרמטוטריה למארי 5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
זינוטלפיה אוכרוג'ניס אנדולי 5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
זינוטלפיה ספילופטרוס מביליבילי 5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
זינוטלפיה ספילופטרוס קצ'סה 5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
ג'ולידוכרומיס רגאני קיפילי 3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
למפרולוגוס קליפטרוס 3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
לפדיולמפרולוגוס מילי 3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
נאולמפרולוגוס בריצ'ארדי קיפילי 3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
נאולמפרולוגוס בריצ'ארדי נקונדה
(בריצ'רדי צהוב)
3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
נאולמפרולוגוס קאודופונקטטוס צ'יטוטה 3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
נאולמפרולוגוס ללופי קבוגו
(ללופי כתום)
3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
סטנוכרומיס הורי 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
אוראוכרומיס טנגניקיי 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
לובוצ'ילוטס לאביאטוס 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
סיאטופארינקס פואי הלמבה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
סיאטופארינקס פואי מביטה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
סיאטופארינקס פואי סיבווסה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
סיאטופארינקס פואי קרילני קופר 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
אופטלמוטילפיה בופס נקונדה
(ניאון סטרייק)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
אופטלמוטילפיה ונטרליס קטוטו 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
אופטלמוטילפיה נאסוטה אורנג' נאמאנסי 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס בלאק בולו פוינט 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס בר'יצארדי הלמבה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס בר'יצארדי קטונגה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס בר'יצארדי יוג'יג'י 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס דובייסי הלמבה
(פס צהוב רחב)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס איקולה קייזר 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מפימבווה קורונגווה
(ילו צ'יק)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מפימבווה מסאלאבה
(אורנג' צ'יק)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי צ'אייטיקה
(בלו ריינבו)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי גולדן צ'יסנזה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי גולדן קזומבה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי אילנגי 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי קבייהייה
(ילו ריינבו)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי קלמבו
(גולדפלק)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי קמבווימבה
(רד ריינבו)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי קסנגה
(רד ריינבו)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי קטוטו
(סאן ספוט)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי קיקו
(רד צ'סט)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי ליננגו
(ילו ריינבו)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי לופובו
(פרפל ריינבו)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי מביטה
(למון ספוט)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי מפולונגו
(סאן ספוט)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי מוראגו 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי מוצי
(צ'רי ריינבו)
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי נאמאנסי ילו 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס מורי אנדולי רד 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס רד צ'ימבה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס רד צ'יפימבי 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס רד קצ'סה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס רד קטטה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס רד לונאנגווה סאות' 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
טרופאוס רד מולירו 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
פטרוכרומיס טראווסה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
פטרוכרומיס קיפילי ריינבו 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
פטרוכרומיס מושי איקולה
(מושי אורנג')
3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
סימוכרומיס בבאולטי זמביה 3-4,5-7 לחץ כאו רביית שבי F1
ארתמודוס קיאנוסטיקטוס קלמה 3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
ארתמודוס קיאנוסטיקטוס קסנגה 3-5 לחץ כאו רביית שבי F1
ארתמודוס קיאנוסטיקטוס סיבווסה
(אורנג' סטרייפס)
3-5 לחץ כאו רביית שבי F1